top of page
sammanflätade

GDPR SAU

Vår hantering av personuppgifter  

Forsheda Missionsförsamling vill ge dig information om vår hantering av personuppgifter så att vi följer den nya datalagstiftningen GDPR.  

  

Som personuppgifter räknas alla uppgifter som kan identifiera en individ.   

  

För att ha ett fungerande medlemsregister och för att kunna komma i kontakt med våra medlemmar behöver vi spara person- och kontaktuppgifter till medlemmar och vårdnadshavare  

  

Vi använder personuppgifter i Värdgruppslistor, Arkiv, årsmöteshandlingar, Medlemsmatrikeln  

  

Vilka utöver Forsheda SAM får del av medlemmarnas personuppgifter:  

 

-Riksorganisationen SAM  

             Församlingen är medlem i Svenska Alliansmissionen (SAM). Riksorganisationen SAM behöver ta del av personuppgifterna för att kunna söka stats- och regionbidrag. Därför har vi skrivit ett sk. Personuppgiftsbiträdesavtal med riksorganisationen SAM. Detta innebär att de har rätt att hantera personuppgifterna i detta syfte. Uppgifterna sparas i tre år för att kunna gå tillbaka och kolla att så att uppgifterna stämmer. Till myndigheter lämnas bara avidentifierade uppgifter, aldrig personuppgifter.  

  

-Studieförbundet Bilda  

             De samlar in personuppgifter vid redovisning av verksamheter och studiecirklar. De uppgifterna förmedlas sedan till Folkbildningsrådet via Statistiska Centralbyrån (SCB). Folkbildningsrådet förmedlar stadsbidrag till studieförbundet Bilda som i sin tur ger  bidrag/stöd till oss  

  

Som medlem godkänner du att vi kan ta kontakt med dig genom olika metoder, som t.ex. Mail- eller sms-grupper.  

  

Genom att du samtycker till vår hantering av personuppgifter  följer vi lagstiftningen enligt GDPR  

  

Anser du att vi har hanterat dina personuppgifter på ett fel sätt kan du vända dig till Datainspektionen för att lämna klagomål. Du får också gärna ta kontakt med oss för att diskutera vad du tycker har blivit fel.  

  

Du har rätt att begära tillgång till dina uppgifter  och rättelse, ändring eller radering av personuppgifterna  

  

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Ta då kontakt med oss.  

  

Kontaktuppgifter: Anna-Carin Petersson (ordforande@forshedamission.se) Pastor Ingela Tauson (forshedamission@telia.com)

 

bottom of page