PROGRAM

Vi fortsätter att sända vissa av våra gudstjänster på Facebook. 

Bön i Missionskyrkan

Tisdagar kl. 9.00

          

MAJ

VECKA 17

 
1/5 SÖNDAG
Kl. 10.00 GUDSTJÄNST
                av Gemenskapsgrupp

                 

    

VECKA 18

 
Inställt

 

 

VECKA 19

 
9/5 MÅNDAG
Kl. 18.00 UV-INVIGNING
                på Sommarhemmet

               

15/5 SÖNDAG
Kl. 10.00 GUDSTJÄNST

                 Besök av våra utsända arbetare

                 i norra Afrika

                 Nattvard

                 Mötesledare: Ingemar Tauson

                 Lunch serveras efter gudstjänsten

                 FÖRSAMLINGEN.NU

                 AFTER CHURCH för ungdomarna

 

VECKA 20

 
22/5 SÖNDAG
Kl. 10.00 GUDSTJÄNST

                 Mötesledare: Anna-Carin

                 Petersson

 

VECKA 21

 
25/5 ONSDAG
Kl. 10.30 FÖRMIDDAGSKAFFE

                Besök av Rolf Kärdeby

                ”En kvinnas livsberättelse”

                Sångmedverkan

 

26-29/5 SAM:s ÅRSKONFERENS

                Se program på SAM:s hemsida

 

 
28/5 LÖRDAG
Kl. 15.00 KONFIRMATIONSAVSLUTNING
  • Facebook