top of page

OM OSS

Om oss/ Vilka är vi

En kyrka öppen för alla!

Vi är en församlingsgemenskap med ca. 110 medlemmar bestående av olika människor i olika åldrar. Det som ytterst förenar oss är tron på Jesus Kristus. Vi förenas också utifrån den vision som vi valt att arbeta utifrån. Vi vill stå stadigt rotade med bibeln som grund och presentera Jesus på ett relevant sätt i vår tid.

Utifrån det vill vi forma aktiviteter som svarar mot olika behov som vi kan se. Vår kyrka är inte bara till för våra medlemmar utan för alla som vill vara med.

I församlingen möts vi kring bibelundervisning, bön, nattvard och gemenskap. Detta sker både i samlingar i kyrkans lokaler men också i medlemmarnas hem. Vi har gemenskapsgrupper där vi samtalar om bibelordet och där vi ber för och med varandra.

Utöver detta finns det verksamhet för olika åldrar, barnkör, mini-UV, UV-scoutarbete, tonår, dagledigträff och språkcafé.

Vi driver olika projekt såsom körsång, musikkår och Alpha (kurs om kristen tro)

 

 
Vision och värderingar

Vår vision är att vara

* en öppen mötesplats för människor i vår omgivning

* en glädjefull gemenskap för alla åldrar

* en församling med Jesus i centrum

 

Församlingen är de kristnas gemenskap där var och en har något att bidraga med. Tillsammans har vi uppdraget att förmedla Guds kärlek i ord och handling till vår omvärld. Där får vi växa och utmanas och det finns möjlighet att få hjälp, stöd, upprättelse och helande.

 

Alla människor är älskade av Gud och skapade till hans avbild. Alla människor har ett unikt och lika värde. Ingen människa är syndfri utan alla är beroende av Guds nåd och förlåtelse.

 

 

Vår tro

Vi tror på Gud Fadern som världens skapare och uppehållare. Vi tror att Han har skapat himmel och jord och att Han kan uppenbara sig genom det skapade men inte att han är ett med det skapade. Därför vill vi bara tillbe Honom och inte det skapade.Vi tror på Jesus Kristus som varande Guds Son. Vi tror att Han var avlad av den Helige Ande och född av jungfru Maria. Vi tror att Han dog för våra synders skull men också att Han uppstod på den tredje dagen. Därför tror vi att Han lever idag och att han är den enda vägen till Gud. Vi tror att det bara är genom tron på Honom som vi kan bli frälsta och få gemenskap med Gud. Genom dopet har vi dött med Kristus och får sedan leva det nya livet med honom. Vi tror att Jesus, efter fullbordat verk, for upp till himmelen och att Han idag sitter på Gud Faderns högra sida. Men vi tror också att Han snart skall komma igen för att döma levande och döda.

Vi tror på den Helige Ande som den tredje personen i gudomen. Vi tror att Han är utsänd ifrån Fadern till att vara vår Hjälpare. Vi tror att Han ger oss kraften till att berätta om Jesus, i ord och handling. Vi tror att vi i Hans väldiga kraft ska få fullborda missionsuppdraget.

Vi delar alltså den klassiska kristna tron på en treenig Gud. Vi tror på en personlig Gud. Vi tror att vi genom frälsningens under kan få börja leva ett liv i relation till denne personlige Gud. Vi tror på hela Bibeln som varande Guds Ord. Vi tror att varje bok i Skriften är inspirerad av Gud och skrevs ner genom människor som var drivna av den Helige Ande. Vi tror på allt som lagen säger och allt som står skrivet hos profeterna. Vi tror på den lära som apostlarna överlåtit till oss.

Därför tror vi att Guds Ord måste vara det yttersta rättesnöret för vår lära och våra liv. Vi tror att Guds Ord kan vägleda oss och utrusta oss för tjänst.

Vi tror på Guds rike. Vi tror att det Riket uppenbarades i och genom Jesus Kristus. Vi tror på den dubbla utgången med en himmel och ett helvete. Vi tror att det bara är genom att sätta tro till Jesus som vi kan räddas från att gå evigt förlorade. Vi tror att det eviga livet tänds i vår ande i det ögonblick då vi tar emot frälsningens gåva, av nåd genom tro på Jesus Kristus. Vi tror på att himmelriket, Guds rike, i sin fullhet, bryter in i samband med Jesu återkomst. Vi ser fram emot den dag när Guds rike slutgiltigt uppenbarats och ondskan slutgiltigt förintats. Men vi tror att det riket, på grund av Jesu försoningsverk och förmedlat genom den helige Ande, redan här och nu kan manifestera sig som en försmak av det kommande rikets fullhet. Därför vill vi uthålligt verka för och bedja: ”Tillkomme Ditt Rike!”

Vårt sammanhang

Vår församling är ansluten till Svenska Alliansmissionen som är ett av Sveriges äldsta kristna frikyrkosamfund och som har ca 13000 medlemmar. Vårt gemensamma uppdrag är att leda människor till ett liv med Jesus Kristus och att formas till efterföljelse av honom.

 

 
Vår historia

Vår församling har sitt ursprung från 1898 och startade med att bygga ett missionshus i Fänestad. Församlingen bildades med ett 10-tal medlemmar. 1937 byggdes en ny kyrka i Forsheda, på den plats där vår nuvarande och sen dess, ombyggda kyrka ligger. Visionen var då att finnas mitt i det samhälle som planerades för, och som man såg skulle växa fram. När man 1968 gjorde den omfattande ombyggnaden av kyrkan var det för att kunna ta emot de stora ungdomskullar som skulle komma att växa upp i samhället.

 

 
Medlemskap

Medlemskap kan beviljas:

- den som tror på Jesus Kristus och att Gud har uppväckt honom från de döda och vill bekänna Honom som Herre i sitt liv, samt är döpt till Kristus.

- den som vill dela församlingsgemenskapen och som delar församlingens vision och värderingar.

 

Vi har ingen medlemsavgift, församlingen drivs av frivilliga gåvor. Men vi tror på välsignelse i att träna sig i att ge av det man har var och en efter sin förmåga.

 

 
Internationellt arbete

Vi bedriver internationellt arbete genom att ha kontakter med missionärer som är utsända i andra länder av Svenska Alliansmissionen och att understödja dem ekonomiskt och i bön. Mission är att sprida ljus i mörker, att i ord och handling hjälpa utsatta och att göra Jesus känd, trodd och efterföljd. Detta vill vi speciellt göra på platser där det finns få kristna.

 

På hemmaplan jobbar vi med integration av människor från andra länder genom språkcafé och personliga kontakter.

 

bottom of page