top of page
Image by Dan Kiefer

PASTORNS
HÄLSNING

Hopp

 

Vad är hopp?

Det kan vara ett mångfacetterat begrepp. Enligt en vårdvetenskaplig forskning har det beskrivits som en känsla eller en upplevelse eller ett behov. Hopp anses påverka kroniskt sjuka människors upplevelse av

sjukdom i positiv inriktning. Avsaknad av hopp kan leda till social isolering, ensamhet, negativ inverkan på

självbilden, förtvivlan, hopplöshet mm.

I den här forskningen anser man att det mest

framträdande karaktäristiska för hopp är tro på en högre makt, positiv framtidstro, känsla av samhörighet samt drömmar och önskningar. Vidare i den här

rapporten anses hopp vara en viktig del i livet hos alla människor där både patienter och vårdpersonal

beskriver hopp som en viktig faktor för att uppnå

upplevelsen av hälsa.

Vad är hopp om man söker i en ordlista eller

liknande?

Hopp - Förhoppningar, utsikter, chanser, löfte,

förtröstan, lit, tillit, tro, förväntningar.

Vad säger bibeln om hopp?

”Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.” Hebr. 11:1

”I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss när han blev överstepräst för evigt..” Hebr 6:19

Hoppet gör oss inte verklighetsfrånvända, det hjälper oss hålla blicken framåt. Att vara fast förankrade i nuet även om det gungar runt omkring oss. Det kan vara ohälsa, bekymmer, krig, miljö mm. som oroar oss. Men hoppet ger oss en stadig grund att stå på.

Vad är ditt hopp? Är det ett hopp som bär även när du själv inte orkar. Är det ett hopp som bär in i

evigheten?

” Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren,

nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp” Jer 29:11

 

Önskar dig Guds Frid

Ingela Tauson, pastor

 
bottom of page