MÅNADENS

HÄLSNING

Församling….

 

Vad tänker du när du hör det ordet? Den kristna församlingen har i huvudsak kyrkan som sin samlingsplats. Men vi samlas även på andra platser. Men vad händer då med gemenskapen när vi inte kan samlas? Saknar vi den eller klarar vi oss lika bra utan? Jag har frågat en person ”Vad betyder det för dig att vara med i en församling, är det viktigt?” Hon svarar:

 

”Jag vill inte vara utan min församling. Det är en gemenskap som jag tillhör. Församlingen är inte en byggnad utan den består av människor som vill dela den kristna tron, med allt vad det innebär, men även dela livet i med - och motgång. Församlingen är min ”större” familj där vi kan umgås över generationsgränserna. Församlingen är mina vänner. Det är människor med olika gåvor och talanger. Människor som bär på olika ”livsryggsäckar”. En gemenskap där vi tillsammans, trots svagheter, brister och olikheter, vill gestalta Guds rike på den plats där vi finns.”

 

Församlingen är Kristi kropp här på jorden brukar vi säga. När vi tar emot Jesus i våra liv då blir vi delaktiga i hans kropp. Vi har olika uppgifter liksom delarna i en kropp, olika uttryckssätt. Men vi får våra impulser från huvudet som är Jesus. Om du har en tro på Jesus så är du delaktig i hans kropp. Du är välkommen att ta kontakt med oss om du vill veta mer om vad det är att vara med i en församling. Man behöver andra kristna omkring sig som kan stötta och hjälpa en att växa i tron. Vi behöver Jesus och varandra.

 

 

Ingela Tauson, pastor