MÅNADENS

HÄLSNING

Övergiven?

 

Det har varit en lång period av regn och mörker. Ibland kan man nästan tro att solen har övergett oss. Att den inte finns längre. Men vi vet rent förnuftsmässigt att den finns bakom det tjocka gråa täcket som vi vant oss vid att se. Om solen hade övergett oss skulle vi inte kunna överleva. Hela jorden är beroende av solen. Även om vi inte sett solen så mycket på sistone så vet vi att regnet och mörkret, kommer inte att stanna för alltid. Vi vet att det kommer ljusare dagar, därför väntar vi och längtar, vi ger inte upp.

       Ibland kan jag höra människor säga ”Gud finns inte” ”Hur skulle han kunna göra det när det ser ut som det gör i världen?” Du kanske känner dig övergiven av Gud? Sanningen är att det ser ut som det gör för att vi har övergivit Gud, men han har inte övergett oss. Miljön har påverkats så att vädret har blivit förändrat, så att virus-epidemier dödar människor, krig och maktbegär. Det är inte Gud som står bakom det. Om han hade övergett oss hade det varit ute med mänskligheten för länge sen. Men han väntar på att så många som möjligt ska vända om till honom.

       När Hebreerbrevet i bibelns Nya Testamente skrevs, var det en tid av lidande och förföljelse, en del kristna hade lämnat tron under den hårda pressen. Då citeras Habackuks bok i Gamla Testamentet. Den rättfärdiga människan har en tro som gör det möjligt att överleva och t.om glädjas trots svårigheter.

       Hebr 10:35-38 ”Fortsätt att vara lika orädda. Tänk på den stora belöning som väntar! Det krävs uthållighet om ni vill göra Guds vilja och få vad han har lovat. Gud säger ju i skriften: Om en kort tid kommer han som skall komma. Det skall inte dröja. Men den som tror blir skuldfri inför mig och får leva. Om han däremot vänder sig bort från mig har jag ingen glädje av honom. Vi hör inte till dem som vänder sig bort från Gud och genom detta går förlorade, nej vi tillhör dem som tror på honom och blir räddade för evigt.”

       Skulle du vilja ha en sådan tro? Det är möjligt när du med öppna ögon och ett öppet sinne söker Gud så ska han gå dig till mötes. I Habackuk läser vi att en konsekvent tro gör det möjligt att överleva i svåra tider. Då kan vi hålla ut tills solen återvänder.

 

Ingela Tauson, Pastor