Image by Autumn Mott Rodeheaver

PASTORNS
HÄLSNING

Valet

 

I år är det valår, vi ska snart välja ny regering. Det är en förmån att leva i en demokrati, att få vara med och rösta. När vi jämför med andra länder som är korrumperade, där folk ibland fruktar för sina liv beroende på vilken president eller ledare det blir, så kan vi tycka att vi ändå bor i ett tryggt land. Samtidigt är det så svårt att välja. Det har blivit svårare de senaste åren, politiken tycks ha förändrats lite. Det är inte så klart och tydligt vad de olika partierna står för.

     När det kommer till det andliga valet i våra liv så kan det också tyckas vara svårt. Det finns en uppsjö av religioner och trosuppfattningar.

Barnkonventionens artikel 27 säger att alla barn ska ha rätt till fysisk, psykisk, andlig, moralisk och social utveckling. Ändå vill man förpassa andlighet till något högst privat, inget man ska uppmuntra till i skola och samhälle.

     Jag undrar vad det gör med oss om vi försöker förtränga vårt andliga behov? Hur påverkar det vårt samhälle, vår psykiska och fysiska hälsa, vår moral? När jag jämför olika religioner och

trosuppfattningar så skiljer sig Kristendomen på ett plan. Gud har valt oss, han har sträckt sig ner till oss först. Därför blir valet enkelt för mig att välja Jesus.

     I Johannesevangeliet, som mer än något annat evangelium är Guds kärleksbrev till oss, säger Jesus 24 gånger vem han är och relaterar det till

människans behov, till exempel att han är livets bröd, vårt behov av mättnad. Min erfarenhet är att hos Jesus finner jag mättnad för min själs hunger och han släcker min törst och fyller mitt inre tomrum. Han har älskat mig först, därför väljer jag honom.

 

Ingela Tauson/ Pastor