top of page

MISSION

Forsheda Missonsförsamling är med och understödjer mission i andra länder. Detta är ett uppdrag som Jesus själv har gett oss och det är en viktig livsnerv i vår församling.

Missionsarbetet grundar sig i direkt på Jesu ord:

”Gå för den skull ut och gör alla folk till lärjungar:

döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och

lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.

Och jag är med er alla dagar till tidens slut”

Matt. 28:19-20

Vi stödjer följande missionärer för närvarande:

 

Missionärer i Norra Afrika

Ingela Tauson Centralasien

bottom of page