ÄVENTYRET

Välkommen till Äventyret!

 

Äventyret är barnens egen gudstjänst.

Vi träffas på de söndagar då det är gudstjänst kl 10.00 eller 16.00 i Forsheda missionskyrka (se program).

 

På Äventyret får du lära dig mer om Bibeln, relationer och Gud.

 

Vi har musik, sång, drama, lekar och pyssel. På Äventyret har du varje gång möjlighet att hjälpa till, när vi har insamling till EFI:s arbete i Rumänien bland romer. 

 

Till Äventyret kommer barn mellan 3-12 år. Välkommen du också!

 

 

 

Frågor?

 

Kontakta oss gärna: forshedamission@telia.com